SDW themadag

SDW themadag

SDW heeft voor elke woonlocatie en dagbesteding een raad. De leden zijn gekozen door de bewoners of de deelnemers aan de dagbesteding. Zij komen op voor de belangen van de bewoners of voor de deelnemers aan de dagbesteding. Periodiek is er een grote deelnemersraad waar afgevaardigden van de deelnemersraden zitting in hebben. Zodoende kunnen er ook op een breed vlak ideeën en gegevens uitgewisseld worden. Om aan deze mensen een blijk van waardering te geven voor hun inzet is de themadag georganiseerd.

De themadag is gehouden op zaterdag 8 november. Alle deelnemers van de raden zijn hiervoor uitgenodigd. Dit jaar was het thema “vrijetijdsbesteding”. De deelnemers werden in twee groepen ingedeeld, het hoger en het lager niveau en hadden ieder hun eigen workshops. De workshops dit jaar bestonden uit fotografie, schilderen, muziek, en een vrijetijdsmarkt. Kiwanis Club Bergen op Zoom steunde deze dag door de ingrediënten voor de lunch van de 180 deelnemers te vergoeden.

Deel deze post