Club Bergen op Zoom schenkt plantenkas aan school Oost

Club Bergen op Zoom schenkt plantenkas aan school Oost

Een handen uit de mouwen project

Op 3 februari 2022 heeft de Kiwanisclub Bergen op Zoom een eerste plantenkas overgedragen aan basisschool Oost in Bergen op Zoom

Kiwanisclub Bergen op Zoom draagt graag bij aan het welzijn van kinderen en met name in onze regio. Daar past dit project heel goed in.

Vorig jaar ontstond het idee om, in het kader van bewustwording bij kinderen van de natuur om ons heen, bij basisscholen te informeren of er belangstelling was voor een plantenkas op het schoolplein.

Daarop hebben twee basisscholen positief gereageerd; zij vonden het passen in de plannen om de school te willen vergroenen en, niet onbelangrijk, zij hadden op hun terrein er plaats voor.

Het gaat om Basisschool Oost en Basisschool de Krabbenkooi   In onze contacten met de schoolleiding ontmoetten we veel enthousiasme en blijdschap over ons plan. Bij de scholen zal een kas geplaatst worden van  ca 10 m2 (2,50 m. x 4 m.) In deze kas kunnen kinderen onder begeleiding aan het werk met zaaien, planten en oogsten van bloemen, plantjes en groenten.

De kas biedt bij uitstek een plek aan kinderen om te leren van de natuur.

Met veel enthousiasme heeft een aantal leden van de Kiwanisclub samen met meneer Peter van de klusklas en met conciërge Stefan Scheltema van school Oost in de afgelopen weken de kas opgebouwd. We hebben daarbij kunnen ervaren hoe de school invulling geeft aan natuur- en milieueducatie en het concept van de BiologiePlusSchool.

/imagecache/lg/uploads/2022/02/plantenkas2.jpg

 

Op 3 februari is de kas officieel aan schooldirecteur Saskia van Loon overgedragen.

In de komende weken zal de school zelf zorgen voor de inrichting van de kas zodat in het voorjaar van 2022 het eerste groen zichtbaar zal zijn.

Bouwcenter Logus in Bergen op Zoom leverde voor dit project de tegels rondom de kas.

 

/imagecache/lg/uploads/2022/02/plantenkas3.jpg

 

Deel deze post